<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2020

Hjerteforeningen Roskilde afholder ordinær generalforsamling, Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00, i Tinghuset, Jernbanegade 21a, 4000 Roskilde.

Alle er velkomne, men kun medlemmer kan stemme ved generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Ad punkt 4. Forslag skal være foreningen i hænde senest onsdag den 18. februar via mail: Roskildehjerteforening@gmail.com

Lokalforeningen er vært ved et lille traktement, derfor er tilmelding nødvendig, senest fredag den 26. februar på mail: Roskildehjerteforening@gmail.com

 

Endelig dagsorden offentliggøres på vores hjemmeside, 8 dage før generalforsamlingen

 

Tænk over,  om du har lyst til at stille op til bestyrelsen eller deltage som frivillig hjælper, for jo flere vi er i bestyrelsen og jo flere frivillige, der er knyttet til foreningen jo flere relevante aktiviteter kan vi stable på benene for vore medlemmer og andre interesserede.

Praktiske oplysninger

Sted
Tinghuset, Jernbanegade 21 A, 4000 Roskilde.
Datoer
Tirsdag 3. marts 2020 kl. 19:00 - 21:00