<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling

Hjerteforening Roskilde afholder ordinær generalforsamling.

Vi servere lidt let, før vi går i gang med generalforsamlingen, med dagsorden ifølge vedtægterne:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Det er kun medlemmer der kan stemme ved generalforsamlingen, men alle er velkommen.

Ad punkt 4. Forslag skal være foreningen i hænde senest onsdag den 20.februar via mail: Roskildehjerteforening@gmail.com

Tilmelding til foredrag og generalforsamling senest fredag den 28. marts på mail: Roskildehjerteforening@gmail.com

Endelig dagsorden offentliggøres på vores hjemmeside, 8 dage før generalforsamlingen

Praktiske oplysninger

Sted
Tinghuset, Jernbanegade 21a, 4000 Roskilde
Datoer
Onsdag 6. marts 2019 kl. 19:00 - Mandag 4. marts 2019 kl. 21:30