<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling

Hjerteforeningen Roskilde afholder ordinær generalforsamling, med underholdning af Lis & Per.

Lis & Per underholder med foredrag og lidt sang med titlen,

Vi er Lis og Per”, hvor de fortæller om deres allerbedste år,

og om tiden hvor der måtte knokles for hver en krone.

Vi vil servere lidt let at spise og drikke.

Alle er velkomne, men kun medlemmer kan stemme ved generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Ad punkt 4. Forslag skal være foreningen i hænde senest onsdag den 2o. februar via mail: Roskildehjerteforening@gmail.com

DER ER INGEN INDKOMNE FORSLAG 

Tilmelding til foredrag senest den 03.marts på mail: Roskildehjerteforening@gmail.com

ENDELIG DAGSORDEN

Praktiske oplysninger

Sted
Tinghuset, Jernbanegade 21a, 4000 Roskilde