<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Netværksmøde for pårørende til hjertepatienter

Er du pårørende til en person med hjertesygdom?

Når et menneske rammes af sygdom, kan det ikke undgås at det også påvirker familie, venner og omgangskreds der er tæt på dette menneske.

Du kan som pårørende selv opleve at føle dig udsat pga. den belastning sygdommen udgør i hverdagslivet.

Har du brug for et frirum, så har Hjerteforeningen Roskilde, en pårørendegruppe, hvor du kan mødes med andre i samme situation og hvor du får mulighed for at snakke fortroligt og uformelt om de udfordringer, du oplever som pårørende til et menneske med en hjertesygdom.

Alle pårørende – uanset alder og type hjertesygdom/lidelse er velkommen.

Du er også meget velkommen til at komme forbi og se, om det er noget for dig.

Læge Marie Bayer Elming, vil være tilstede.

Har du spørgsmål, så ring til: Ida Gydesen 23468055 eller send en mail til Ida på: gydesenida@gmail.com som er kontaktperson og tovholder for denne gruppe.

Møderne finder sted en gang om måneden og varer ca. to timer.


En netværksgruppe består typisk af 3-8 mennesker, der mødes om et fælles problem eller livsvilkår, fx sygdom.

Alle har ressourcer – selvhjælp/netværk er at tage dem i brug!
I en netværksgruppe møder man mennesker, der står i samme situation som en selv. Man finder ud af, at man ikke står alene med sit problem, og at andre har samme erfaringer, oplevelser og følelser.
I gruppen deler man erfaringer, støtter og hjælper hinanden i svære situationer og kommer på den måde videre i livet. Man hjælper sig selv og støtter samtidigt andre.

Praktiske oplysninger

Sted
"Tinghuset" Jernbanegade 21a, 4000 Roskilde.
Kontaktperson
Ida Gydesen
Roskildehjerteforening@gmail.com